Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrev här»

Mars 2020 – 33 barn skadade sig i offentlig lekmiljö

Safetop.se har gjort en genomgång av de ärenden som Konsumverket har fått in på brister i säkerhet på offentliga lekmiljöer. Undersökningen är genomförd från mitten av 2018 till i början av oktober 2019 och gäller exempelvis Lekland, lekplatser och lekhörnor som är knutna till ett näringsställe.

Under denna period så har 33 barn skadat sig i dessa miljöer och tyvärr så illa att drygt 65 procent av barnen har blivit tvungna att uppsöka en vårdinrättning. De skador som har uppkommit är mindre blessyrer och benbrott men även mer omfattande skador som amputation. Konsumentverket har sedan 2011 uppmärksammat brister på säkerhet inom dessa miljöer men ser fortsatt ett stort behov av förbättringar ifrån branschen.

Av de 51 ärenden som undersökningen omfattas av, ligger de flesta lekmiljöer i Stockholms län:

”Majoriteten av dessa ärenden är samband med att ett barn besöker ett Lekland och det är framförallt föräldrarna själva som anmäler brister eller att en skada har uppkommit” säger Ulf Olofsson, Projektledare på Safetop AB.

I hälften av fallen som har analyserats, så har en besiktning av lekmiljön genomförts. I närmare 90% av dessa genomgångar så har det funnits registrerade fel enligt protokollen.

För frågor och information kring undersökningen kontakta:

Ulf Olofsson, projektledare
ulf.olofsson@safetop.se
Mobil: +46 708 26 17 40

December 2019

Flest anmälda barnprodukter till Konsumentverket

Safetop.se har undersökt och gått igenom de barnprodukter som har fått flest registrerade ärenden hos Konsumentverket angående brister i produktsäkerhet från 2017 till och med 30 juni 2019. Barnsängar är den produkt som toppar tillsammans med barnvagnar:
 
 

 
 
En anmälan angående brister i produktsäkerhet till Konsumentverket kan exempelvis komma från privatpersoner, tillverkaren själv eller att Konsumentverket tar initiativ till tillsyn kring en produktgrupp.

“Just att barnsängar ligger i topp kan ha sin förklaring i att Konsumentverket de senaste åren har drivit en specifik marknadskontroll kring dessa produkter” säger Ulf Olofsson Projektledare, Safetop AB.

Av de registrerade ärenden under perioden var det ca 40 % som slutade med att de anmälda företagen fick säljförbud på produkterna. I flera fall av dessa tvingades de dessutom återkalla de
anmälda produkterna.

I undersökningen har vi fokuserat på produkter som barn behöver och/eller i huvudsak använder i sin dagliga hemmiljö såsom exempelvis barnstolar eller babysitter.

För frågor och information kring undersökningen kontakta:

Ulf Olofsson, projektledare
ulf.olofsson@safetop.se
Mobil: +46 708 26 17 40

 

Maj 2019