Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrev här»

Juni 2019

 

Flest anmälda barnprodukter till Konsumentverket

Safetop.se har undersökt och gått igenom de barnprodukter som har fått flest registrerade ärenden hos Konsumentverket angående brister i produktsäkerhet mellan 2016 och sista juni 2018. Barnsängar är den produkt som toppar tätt följd av barnvagnar:

En anmälan angående brister i produktsäkerhet till Konsumentverket kan exempelvis komma ifrån privatpersoner, tillverkaren själv eller att Konsumentverket tar initiativ till tillsyn kring en produktgrupp.

“Just att barnsängar ligger i topp kan ha sin förklaring i att Konsumentverket de senaste åren har drivit en specifik marknadskontroll kring dessa produkter” säger Ulf Olofsson Projektledare, Safetop AB.

I vår undersökning har vi fokuserat på produkter som barn behöver och/eller använder i sin dagliga miljö. Således finns inte andra produkter såsom exempelvis leksaker med i sammanställningen.

 


 

Maj 2019