Cookie & Integritetspolicy

Cookiepolicy

Alla som besöker en webbplats med cookies ska enligt lagen om elektronisk kommunikation få information om dem samt medvetet godkänna att de används. En cookie är en liten textfil som lagras på din enhet (t.ex. dator, mobiltelefon eller surfplatta) vilken gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare. Cookies innehåller ingen direkt identifierbar information avseende dig (så som namn, adress, telefonnummer etc.) utan endast information om din webbläsare och den aktivitet som har skett genom webbläsaren.

Vilka olika typer av cookies finns det?

Det finns två typer av cookies, varaktiga cookies och sessions cookies. Den varaktiga cookien sparar en fil under en längre tid på besökarens enhet, cookien har då ett utgångsdatum. När datumet har passerats raderas cookien automatiskt nästa gång du återkommer till webbplatsen som skapade den.

Den andra typen av cookies saknar utgångsdatum och är så kallade sessionscookies. De används endast under ditt besök på webbplatsen, cookien lagras då tillfälligt i din enhets minne och försvinner automatiskt när du stänger ner din webbläsare.

Vi använder båda typer av cookies. Exempel på hur vi använder cookies på den här webbplatsen:

 • För att få tillförlitlig besöksstatistik.
 • För att minska reklam som är irrelevant för vissa målgrupper.
 • För att annonssystemet ska kunna känna igen återkommande användare och där igenom anpassa annonserna.
 • För att hålla reda på om en besökare har samtyckt till vår cookiepolicy.
 • För att ge dig som besökare en bättre användarupplevelse.
 • För att våra användare ska ha möjlighet att logga in till våra tjänster.

Tredjeparts-cookies

Cookies som exempelvis används för att samla information för skräddarsytt innehåll samt för webbstatistik kan vara s.k. tredjeparts-cookies. Dessa cookies kommer från någon annan än den som är ansvarig för webbplatsen. Tredjeparts-cookies förekommer även på vår webbplats.

Samtycke till cookies

Genom att klicka på ”Jag godkänner” och därmed stängt ner meddelandefönstret, ”Vi använder kakor (cookies)”, samtycker du till användningen av cookies. Det finns möjlighet att tacka nej till cookies och på vilket sätt finns att läsa i nästa stycke.

Så tackar du nej till cookies

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare normalt ställas in så att den automatiskt nekar till lagring av vissa eller alla cookies eller att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom inställningar i webbläsaren kan även tidigare lagrade cookies raderas. Du kan även radera cookies från din enhet när som helst.

Observera att neka cookies kommer att medföra att tillgängligheten på webbplatsen begränsas och vissa funktioner inte kommer att fungera korrekt. Vi rekommenderar dig därför att acceptera cookies vid användande av webbplatsen.

Integritetspolicy

 1. Allmänt

Safetop värnar om din personliga integritet och arbetar för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas vid användning av våra tjänster. Nedan följer vår policy avseende integritet (“Integritetspolicy”) som fastställer hur Safetop AB, org. nr 559153-6213, Kapellevägen 11, 451 44 Uddevalla, Sverige, mindata@safetop.se (“Safetop/vi”) använder, bearbetar och skyddar dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller när vi tillhandahåller tjänster och serviceärenden samt i övrig kontakt med oss. Delar av Integritetspolicyn är också tillämplig för behandling av personuppgifter avseende personer som samtyckt till anpassade marknadsföringstjänster. (”Prenumerant”).

SafeTop AB

Kapellevägen 11

45144 UDDEVALLA

Organisationsnummer: 559153-6213

 1. Ansvar för dina personuppgifter

Safetop är personuppgiftsansvarig och har följande kontaktuppgifter:

Post: Safetop AB, Kapellevägen 11, 451 44 Uddevalla

E-post: mindata@safetop.se

Safetop avser att behandla alla personuppgifter på ett lagligt, öppet och rättvist sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning (bl.a. Europeiska Unionens Allmänna Dataskyddsförordning 2016/679 av den 27 april 2016).

 1. När behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter som du själv lämnar när du använder och utför aktiviteter inom ramen för vår webbtjänst. Det kan till exempel vara mailadress, namn, telefonnummer eller adress. Dessa uppgifter fyller du själv aktivt i när du till exempel kontaktar support, fyller i ett webbformulär eller ger oss feedback genom funktioner som skapas för detta syfte.

Vi samlar även in personuppgifter när du använder vår webbtjänst. När du använder vår webbtjänst lagrar vi information om användningen. Denna information inkluderar vilka delar av webbtjänsten du använder, vilka webbplatser du besöker och hur du beter dig på till webbtjänsten relaterade webbplatser.

Safetop behandlar teknisk information om din enhet och internetuppkoppling. Genom serverloggar och andra verktyg registrerar vi information om enheten och uppkopplingen till webbtjänsten samt din användning av webbtjänsten på olika enheter. Denna information kan omfatta operativsystem, webbläsare, IP-adress, och cookies.

Vidare så behandlar vi information om användningen av webbtjänsten.  Vi registrerar eventuella köp av produkter och tjänster inom ramen för webbtjänsten. Dessutom lagras information om besök på de webbsidor där webbtjänsten tillhandahålls och ditt beteende när du använder webbtjänsten. Denna information kan omfatta hur du t ex navigerar på en webbplats.

När du använder webbtjänsten uppskattar vi en ungefärlig geografisk plats baserat på den IP-adress du använder. Om du har accepterat platstjänster i din enhet kommer vi att löpande samla in mer detaljerade uppgifter om din geografiska position. Uppgifterna används för att kunna ge dig anpassad information och marknadsföring. Informationen kan också komma att användas i utvecklingen av nya tjänster för att ge dig anpassat innehåll, som nyheter och annonser som vi bedömer är relevanta för dig. Om du inte längre vill att vi ska kunna samla in uppgifter om din geografiska position kan du när som helst slå av platstjänster i din enhet. Vi kommer i sådana fall därefter endast att uppskatta ungefärlig geografisk plats baserat på din IP-adress.

Cookies och annat innehåll som lagras lokalt på din enhet när du besöker webbplatser där webbjänsten tillhandahålls använder vi, direkt eller genom tredje parter, olika tekniker för att känna igen dig och lära oss mer om dig som användare. För mer information detta, se nedan under “Användning av cookies och annan teknik”.

Vi kan ibland även få information från andra källor, som till exempel våra partners, kunder, annonsörer och leverantörer. Som ett exempel kan en leverantör ge oss information om vad som hände efter att du klickat på en produkt som visades på vår webbplats. Denna typ av information gör det möjligt för oss att i framtiden kunna presentera mer relevanta annonser och mer relevant innehåll för dig.

 1. Därför behandlar vi och delar din information

Vi behandlar och delar med oss av dina personuppgifter i syfte att fullgöra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser samt förbättra din användarupplevelse. Vidare för att kunna besvara kundtjänstärenden, utföra felrättning, förmedla till dig annonser och erbjudanden samt rekommendationer som är personifierade och anpassade efter de uppgifter vi har om dig. Vi gör det även i syfte för att skicka dig information och direktmarknadsföring via mejl eller på annat sätt analysera marknadstrender och framtida efterfrågan för att vidareutveckla webbtjänsten samt eventuella andra tjänster. Vi gör det genom att anpassa webbtjänsten till vad vi tror är önskemål ifrån våra användare samt förebygga, utreda och begränsa missbruk av webbtjänsten.

I vissa fall delar vi uppgifter med våra samarbetspartners för att de exempelvis ska kunna anpassa erbjudanden och marknadsföring efter dig. Vi ingår avtal för att säkerställa att sådana samarbetspartners behandlar uppgifter i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Personuppgifter kan komma att överföras till tredje parter i det fall verksamheten eller del av verksamheten och personuppgifter som behandlas i samband med sådan del säljs, flyttas eller överlåts. Vi kan också komma att lämna ut dina uppgifter om vi är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet, domstolsbeslut, myndighetsreglering eller om sådant utlämnande är nödvändigt för att hjälpa en brottsutredning eller annan legal utredning här eller utomlands. Om det finns misstanke om att du har begått ett brott i samband med användningen av webbtjänsten kan uppgifter, på begäran, lämnas ut till myndigheter. Vidare så kommer vi inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy. Vi skulle kunna överföra dina personuppgifter till tredje land, det vill säga land utanför EU/EES. Om vi gör det kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav.

Vidare när du använder webbtjänsten kan du dela information från dessa på sociala medier, som till exempel Facebook eller Instagram, via en social plug-in (till exempel en gilla-knapp). Om du delar information via en social plug-in kommer din webbläsare att skicka över data till det sociala mediet. Information som skickas över är datum och tid för ditt besök, internetadressen eller URL för adressen som du för tillfället besöker, din IP-adress, vad du använder för webbläsare och operativsystem. Vidare skickas ditt användarnamn över, om du är en registrerad användare av det sociala mediet och om tillämpligt, ditt för- och efternamn samt den information som du använt denna plug-in för. I fråga om sådan information hänvisar vi till villkoren för respektive socialt media. Vi uppmanar dig att hålla dig informerad om syftet med och omfattningen av insamlingen av uppgifter som sker genom sociala plug-ins. Du kan blockera sociala plug-ins i inställningarna för din webbläsare. Vänligen notera att vi inte har något inflytande över den information som sociala medier samlar in med hjälp av plug-ins.

 1. Lagring och rensning av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Vi raderar medlemsuppgifter som har varit inaktiva i 18 månader. Du har rätt att efterfråga ett så kallat registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har rätt till denna information kostnadsfritt i enlighet med gällande lagar och regler. Vidare har du dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen blockerar, raderar eller rättar dina personuppgifter enlighet med vad som anges i tillämplig lag.

Safetop har rutiner och åtgärder för att tillse att ingen obehörig får tillgång till dina personuppgifter samt för att all behandling av uppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Säkerhetsåtgärderna omfattar riskbedömningar, organisatoriska och fysiska åtgärder samt säkerhetsrutiner för hantering av personuppgifter och uppföljning av frågor avseende tillgänglighet, rättning, blockering och rensning av personuppgifter.

Användning av cookies och annan teknik

Vi använder oss av cookies, pixeltaggar, lokal lagring och andra tekniker för att förstå dig som användare och för att analysera data om användarna. Mer information om vår användning av dessa tekniker hittar du i vår cookiepolicy.