Lekhage

Med en lekhage kan barnet tryggt och säkert träna att gå eller leka friare. Lekhagarna ger också
möjlighet till att aktivera barnet med olika tillbehör som t ex leksaker eller roliga mattor. Hitta den
säkraste lekhagen, jämför handlare. Den hage som har bäst Safescore listas först, sedan i fallande ordning. Längst ner bläddrar du vidare till fler produkter.