Om Safescore

Med hjälp av Safescore kan du som konsument hitta och jämföra produkter, så att du köper en så säker produkt som möjligt till ditt barn. Vi samlar in information ifrån flera olika typer av
källor som t ex tillverkare, butiker, testföretag och myndigheter. Efter detta så förädlar vi informationen med hjälp av algoritmer och statistiska metoder, för att bedöma vilken nivå av säkerhet en produkt har, med vår egenutvecklade modell: Safescore.

Det just nu genomsnittliga Safescore framgår av diagrammet nedan:

Här går det att se vilket Safescore som är det högsta just nu (max i diagrammet). Detta ger en indikation på hur en enskild produkt ligger till i förhållande till andra produkter. Några kommer förstås att ligga lägre, medan andra ligger högre. Genom att söka med hjälp av menyn till vänster så kan du lätt hitta vilka produkter som just nu har högst Safescore.

Safescore ska på ett så enkelt sätt som möjligt hjälpa dig att jämföra produkter mellan varandra för att hitta den säkraste produkten för din familj. En produkt kan som lägst få 0 och som högst 100 i Safescore. Generellt sätt så har enklare produktgrupper lägre Safescore om man jämför med mer komplexa produktgrupper. Jämför man t ex bilbarnstol med en barncykel så har bilbarnstolar ett högre medelscore då det allmänt ställs högre säkerhetskrav på dessa. Det bästa är att jämföra produkter inom samma grupp.

Om det saknas tillräcklig produktinformation som gör att Safescore inte kan beräknas så visas Safescore-ikonen i ljusgrått med ledtexten “info saknas” (se nedan). Informationen som saknas kan senare komma att kompletteras och/eller förändras och ett score beräknas vid ett senare tillfälle. Vi uppdaterar kontinuerligt både produktinformation och Safescore för tillhörande produkter.

Den information som vi samlar in är exempelvis om en produkt är CE-certifierad, testad av ett certifieringsorgan eller tillverkad enligt Europeisk standard. Vidare så är det data om t ex produkten har genomgått något oberoende test, tillgång till bruksanvisningar/dokumentation eller om man använder sig av en standardiserad metod för att underlätta spårbarhet. Vi samlar även in information om produkter och företag som har varit i dialog med eller blivit marknadskontrollerade av t ex myndigheter eller rapporterats till European Commission. Modellen är utvecklad med hjälp av statistiska experter samt är i grunden en viktad och dynamisk scoringmodell som tar hänsyn till och bedömer både informationens värde samt källa.

Vi samlar t ex in data och/eller information ifrån nedan företag, myndigheter och organisationer samt e-handlare/butiker:

Konsumentverket

Transportstyrelsen

NTF

Testfakta

Råd&Rön

www.ec.europa.eu/commission

Vill ni få ytterligare information om hur vi arbetar med scoring i andra sammanhang som till exempel ur ett miljö-och klimatperspektiv kan ni läsa mera om detta här: Careofclimate